Välkommen

 
 

Välkommen till Gula Skolans hemsida. Här finner du värdefull information om vår verksamhet. Vår programverksamhet för 2016 ligger under fliken ”Program” och under ”Om oss” kan du se vem som sitter i styrelsen och hur enkelt det är att bli medlem.

Vår trädgård liksom våra utskick

ombesörjs genom sponsring av:

 

Kulturföreningen i Oxie

Kulturhuset Gula Skolan i Oxie Kyrkby, öppet för mångsidig kulturell verksamhet i den bygd, som idag utgör stadsdelen Oxie i storstaden Malmö. För huset står Oxie Kulturhus-förening som ägare och samordnare.